Stråkbygge

Nybyggnation av stråkar


Hans-Peter Rauber har tillverkat stråkar sedan 2021. Den världskände stråkmakeren Ulf Johansson i Harlösa har tagit Hans-Peter som lärling.