Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vad kostar en reparation?

Kunden får alltid ett fast pris efter att jag tittat på instrumentet och bedömt vad som krävs!

Vi har en gammal fiol hemma, går den att laga?

En bra fiol lönar sig alltid att laga, en dålig fiol lönar sig aldrig att laga. Jag hjälper Dig att bedöma om en lagning är motiverad!

Kan man köpa en kinesisk fiol?

Absolut! De senaste tio åren har den kinesiska fiolbyggarkunskapen nått internationell kvalitet, med hjälp av instrumentmakare från Tyskland, Italien och Frankrike. Det innebär inte att alla kinafioler är bra, men att det finns bra instrument från Kina.

Kolfiber- eller trästråke?

De allra bästa stråkarna görs av trä, men i de billiga trästråkarna är träkvaliteten för dålig. De kan tappa spänsten/bli krokiga, efter en kort tid. Därför rekommenderar jag kolfiber i de lägsta prisklasserna! Efter att noga ha provat ett antal kolfiberstråkar, har jag valt ut och saluför de märken anser vara bäst!

Varför är dina instrument dyrare än på "nätbutiken"?

Mina instrument är justerade! Nytt stall, nya kvalitetssträngar, jag hjälper Dig att välja hakstöd och inställningar som passar just Dig! Detta får Du inte från en "nätbutik", utan är tvungen att bekosta själv. Jag hjälper givetvis till med efterjusteringar och ser till att Du blir nöjd med Ditt instrument! Som fiollärare/violinist provar jag givetvis alla instrument noga och skulle aldrig sälja ett undermåligt instrument!